DI indsats: mere produktive SMV'er

DI indsats skal gøre SMV’er mere produktive

Onsdag præsenterede Dansk Industri deres landsdækkende indsats for at løfte produktiviteten i danske virksomheder. Kernen i produktivitetsindsats er, at virksomhederne skal hjælpe hinanden til at blive mere produktive.

Nyt netværk og sekretariat hos DI

DI har bl.a. skabt et netværk af virksomhedsambassadører, som sammen med et nyt sekretariat skal sørge for, at de gode erfaringer når ud til at virksomhederne.

DI lancerer også en række måleværktøjer, der sætter virksomhederne i stand til at tage temperaturen på deres produktivitet og udpege de mest oplagte steder at sætte ind.

2500 skal nås og 1000 skal i gang i 2014

Målet er at nå ud til 2500 virksomheder i løbet af 2014 og gøre dem opmærksomme på mulighederne for at forbedre deres produktivitet, – og at mindst 1000 virksomheder sætter gang i aktiviteter, som giver dem et målbart løft i produktiviteten.