DHI MARVEN projekt

DHI vinder europæisk forskningsprojekt

Forskningsprojektet, MARVEN, handler om de miljømæssige konsekvenser af støj, vibrationer og elektromagnetiske felter fra konstruktioner som laver vedvarende havenergi.

EU-Kommissionen har udvalgt et konsortium ledet af DHI til at gennemføre forskningsprojektet, MARVEN, som handler om de miljømæssige konsekvenser af støj, vibrationer og elektromagnetiske felter fra vedvarende havenergi.

DHI skal bidrage til den manglende viden om konstruktioners påvirkning af havmiljøet

En lang række lande har ambitiøse planer om at opføre konstruktioner til produktion af vedvarende havenergi. Konstruktionerne og driften af dem vil danne elektromagnetiske felter og skabe undersøisk støj og vibrationer i havmiljøet. Deres påvirkning af havlivet er kun delvist undersøgt og manglen på viden er en udfordring. Konsortiet vil derfor undersøge dette problem.

DHI i samarbejde med stærkt europæisk hold

DHI har i samarbejde med Cranfield University (UK) samlet et velkvalificeret hold bestående af:

  • Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas), UK
  • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Sverige
  • Scottish Association of Marine Science (SAMS), UK
  • Deutsches Wind Energie Institut (DEWI), Tyskland
  • Management Unit of the Mathematical Model of the North Sea (MUMM), Belgien
  • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) – Laboratori d’Aplicacions Bioacústiques, Spanien
  • Quiet Oceans (QO), Frankrig

Projektet løber fra december 2013 til juni 2015.

Læs mere på DHI’s hjemmeside.