oversvømmelser DHI

DHI varsler om oversvømmelser i Gudenåen

DHI’s integrerede hydrauliske model kan lave tredages prognoser for vandstand og vandføring for Gudenåen og søer på strækningen Silkeborg-Langå.

I de senere år er vandstanden i Gudenåen steget og der har været længere perioder med oversvømmelser både sommer og vinter, hvilket er til gene for husejere, lodsejere og vej- og stisystemer. DHI har derfor udviklet en integreret hydraulisk model som kan identificere og implementere nye foranstaltninger og bedre vedligeholdelse for Gudenåen.

Realtidsdata bruges til tredages prognoser om oversvømmelser

Modellen er baseret på opmålinger af topografi og vandløb kombineret med en integreret oplandsmodel. Det gør det muligt at simulere vandstand og oversvømmelsesudbredelse langs åen. Modellen indhenter realtidsdata som betyder at den kan lave tredages prognoser for udviklingen i vandføring og vandstand for Gudenåen og søer på strækningen Silkeborg-Langå.

Modellen kan også bruges til klimatilpasningsplaner

Modellen og de tilhørende hjemmesider er udviklet for Silkeborg, Viborg og Favrskov kommuner. Samtidig gør modellen også at kommunerne kan kortlægge oversvømmelser og effekter af klimaændringer som kan bruges til klimatilpasningsplaner.

Læs mere.