fødevareindustrien

GTS-institutter centrale i nyt partnerskab om vandforbrug i fødevareindustrien

DHI og Teknologisk Institut er med i et nyt samfundspartnerskab, som skal reducere vandforbruget i fødevareindustrien med 15-30 %. Samfundspartnerskabet finansieres af Innovationsfonden, som har investeret 50 millioner kroner i at udvikle ny teknologi, der kan spare på industriens brug af rent drikkevand. Samtidig investerer 14 virksomheder og 5 vidensmiljøer i Danmark et tilsvarende millionbeløb i det nye samfundspartnerskab.

Produktionen af fødevarer skal ske med mindre brug af rent drikkevand, fordi adgangen til rent vand er en af de største globale udfordringer. Det er samtidig et område med store muligheder for dansk eksport.

Løsninger på konkrete samfundsudfordringer

“Da regeringen foreslog at etablere nye samfundspartnerskaber om innovation, var det ikke mindst for at styrke store satsninger, der skal løse konkrete samfundsudfordringer og føre til vækst og  beskæftigelse i Danmark. De offentlige investeringer i innovation skal i højere grad være drevet af et ønske om at løse en konkret udfordring. Det nye samfundspartnerskab er et godt eksempel på, hvordan centrale aktører kan samles om netop det: Hvordan kan vi løse det problem, at  fødevareindustrien bruger meget store mængder vand?”, siger uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen.

De nye vandbesparende teknologier og løsninger bliver udviklet og testet hos 20-25 konkrete danske fødevarevirksomheder. Ambitionen er at bruge væsentlig mindre grundvand og i stigende omfang bruge renset genbrugsvand. Omstillingen skal ske uden, at man rykker ved kravene til fødevaresikkerhed og -kvalitet.

Løsninger med dansk og internationalt potentiale

Partnerskabet bringer teknologileverandører og deres slutbrugere ind i et tæt samarbejde, hvor teknologier bliver udviklet og testet direkte i produktion. Med i samarbejdet er også tre universiteter og to GTS-institutter. Som det fjerde og sidste led i kæden er der en positivt medspil fra de relevante danske myndigheder, så vigtige hensyn og effektiviseringer i forhold til regulering hele tiden bliver taget i betragtning.

“Partnerskabet er drevet af en ambition om at udvikle, teste og dokumentere økonomisk attraktive løsninger for sikkert genbrug af vand i industrien baseret på en ”water-fit-for purpose” tankegang. I dansk sammenhæng er fokus på fødevareindustrien naturligt, men de udviklede løsninger vil også have betydeligt potentiale i andre vandforbrugende industrier i og uden for Danmark og således bidrage til yderligere vækst i eksport og arbejdspladser inden for vandteknologiområdet,” siger Jørn Rasmussen, Vice President Industry, DHI og Interim Partnership Manager.

Partnerskabets hedder INNO+VIP (Vandeffektiv Industriel Produktion). Samarbejdet er femårigt og løber fra 2015 til 2020. Målet er, at der i 2020 er realiseret en vandbesparelse på et sted mellem 15-30 procent. Det samlede budget er på 98 millioner kroner.

Læs mere på DHIs hjemmeside