marin biodiversitet

DHI med i forskningsprojekt om marin biodiversitet

GTS-instituttet DHI er en af to danske deltagere i stort forskningsprojekt – BIO-C3 – som skal undersøge årsager til og konsekvenser af ændret marin biodiversitet i Østersøen.

Forskningsprojektet om marin biodiversitet i Østersøen skal:

  • Undersøge genetisk tilpasning, økofysiologi og kolonisering i Østersøen samt at se på, hvilken rolle de hjemmehørende arter spiller i forhold til de ikke-naturligt forekommende arter
  • Øge forståelsen af de funktionelle sammenhænge mellem marin biodiversitet, eksterne påvirkninger og interaktioner i fødekæderne
  • Forbedre mulighederne for at forudsige udviklingen i biodiversitet og vurdere konsekvenserne for forvaltning af miljøet og bæredygtig udnyttelse af økosystemets ”goods and services”

I projektet vil DHI bidrage med analyser af variationer i mindre omfang i to case-områder i Østersøen. DHI vil også udvikle nye økologiske modelleringsværktøjer, der fokuserer på højere trofiske niveauer (trin i fødekæden), på analyser af mere end ét trofisk niveau, samt nye værktøjer til at anvende arters spredningsmønster i miljøforvaltning.

Projektet, der blev indledt den 1. januar i år, skal køre indtil juni 2017. Det finansieres af Baltic Organisations’ Network for Funding Sciences EEIG (BONUS). Der deltager 13 partnere i projektet hvoraf to kommer fra Danmark. Udover GTS-instituttet DHI er det DTU-Aqua.

Læs mere på DHI’s hjemmeside.