DHI OG Klimaspring på Building Green 2016 i Forum 

DHI vil sammen med DTU Miljø, DTU Compute og Aarhus Vand præsentere den nye “Smart realtidsstyring af vandsystemer” for virksomheder og beslutningstagere, der satser grønt. Det sker i dagene d. 2.-3. november 2016.
Så kom og kig med og tage en snak med os på vores fælles Klimaspring stand på Building Green! 

Med “SMART realtidsstyring af vandsystemer” er det muligt at styre afløbssystemet automatisk og i realtid, så vandet altid ledes til de dele af afløbssystemet, bassiner eller på terræn, hvor der er ledig kapacitet. Dermed får man en mere effektiv udnyttelse af afløbssystemet og renseanlægget samt undgår – eller reducerer – overløb fra kloakker og skadevoldende oversvømmelser.

Den intelligente styring betyder samtidig, at man kan reducere behovet for store investeringer i udbygning og opgradering af det eksisterende afløbssystem.

DHI forventer, at den nye SMART løsning, som er delvist finansieret af Resultatkontrakt med Styrelsen for Forskning og Udvikling, vil blive introduceret på markedet i 2017.

Building Green

Ud over at være den førende danske begivenhed indenfor bæredygtige og energieffektive løsninger til byggeriet, byder Building Green på over 100 talere, fordelt på seminarer, debatter og keynote indlæg på hovedscenen. I år gæster mange internationale talere Building Green. Og her er Klimaspring også med.

Læs mere om Building Green og om Klimaspring på DHI’s hjemmeside