DHI klæder kommuner på til den kommende badevandsæson

Sol, ferie og strandliv nærmer sig, og danske kommuner gør klar til at sikre badevandet i den nye sæson. Derfor holdt DHI sammen med miljøstyrelsen den årlige Store Badedag, hvilket skete den 2.og 3. maj. Her var kommuner med badestrande med til at tale badevand og regulering.

I år deltog i alt 58 kommuner i Store Badedag, som blev holdt henholdsvis hos DHI i Hørsholm og hos Aarhus Kommune. Her diskuterede de ansvarlige for badevandsforhold i kommunerne, DHI og miljøstyrelsen emner som prøvetagning, analyser, og kvalitetsvurderinger. Miljøstyrelsen fortalte nyt om regulering og den nationale badevandsdatabase, PULS. Især årets særlige tema ”Hvad betyder regnvand for badevandskvaliteten?” blev heftigt debatteret – et højaktuelt emne i lyset af separat kloakering og klimaforandringer.

”Den årlige badevandsdag er en rigtig god måde at møde kommunerne på. Vi taler naturligvis badevand, reguleringer og vandkvalitet. Men vi styrker også netværket blandt kommunerne, DHI som rådgiver og Miljøstyrelsen som myndighed. Deltagelsen var igen i år stor med repræsentanter fra i alt 58 kommuner ud af de 88, der har badestrande”, fortæller Jesper Dannisøe, seniorbiolog, DHI.

Mermaid software, Badevandsudsigten og kurser

Udover at være medarrangør af Store Badedag assisterer DHI også kommuner og forsyninger på en række andre områder. Blandt andet:

  • Softwareprogrammet ”MERMAID”, som er et administrationsværktøj, der er udviklet i samarbejde med udvalgte kommuner. Programmet henvender sig til de kommunale forvaltere af badevandskvalitet. MERMAID henter data online fra den nationale badevandsdatabase, PULS, som indgår i Miljøportalen. Via MERMAID har man mulighed for at få resultater på GIS kort og i tabeller samt at få beregnet badevandets EU-klassifikation.70 ud af 88 badevandskommuner anvender MERMAID;
  • ”Badevandsudsigten”, som er en service, der er udviklet i et samarbejde med en række danske kommuner og vandforsyningsselskaber – se mere her.
  • Best Practice løsninger, der sikrer en god badevandkvalitet. Med DHI økologiske modelværktøj ECO Lab beregnes, hvilke spildevandskilder, der er årsag til forringelse af kvalitet, og hvor effektive planlagte tiltag hos forsyningerne vil være – se mere her.
  • Kurser i  badevandskvalitet, f.eks. BATHING WATER QUALITY AND EARLY WARNING SYSTEMS – How to improve bathing water management with focus on human health.

Læs mere om DHI’s badevands aktiviteter her

Kontakt

For yderligere information er du velkommen til at kontakte Hanne Kaas, e-mail: hka@dhigroup.com, eller Jesper G. Dannisøe, e-mail: jda@dhigroup.com

Foto: © iStock / carebott