kystudvikling

DHI kan forudsige kystudvikling

DHI har udviklet en model som kan kvantificere forskellige strategier, der kan afbøde de mange negative virkninger af klimaforandringer på kystlinjer over hele verden.

DHI’s kystlinjemodel kan anvendes til at forudsige forandringer i kystudvikling og til at undersøge og kvantificere forskellige strategier, der kan afbøde de forskellige menneskeskabte interventioner ved kysten.

Ny og voldsommere klimaforhold forværrer kystudvikling

Voldsommere og hyppigere stormhændelser samt den generelle ændring i vind og vejr, vil skabe forandrede erosionsforhold på kysten med forskellige virkninger på det kystlige landskab. Forøgede vandstande vil forskyde ligevægtspositionen, så kysten vil tabe sediment til kystens profil og forårsage en tilbagerykning af kystlinjen.

Modellen er allerede i brug til at forudsige kystudvikling verden rundt

Med den nye model kan vi undersøge virkningerne af forskellige tiltag til at sikre kystlinjen. Bølgebrydere er et eksempel på en kystbeskyttelsesstrategi, som kan overvejes. Gentagen fodring af stranden med sand er en anden mulighed. Modellen har på et tidligt tidspunkt i udviklingsfasen fundet anvendelse i flere af DHI’s kommercielle projekter alt fra Brasilien til Hanstholm havn.

Læs mere.