DHI i rundbordssamtale med Kinas minister for vandressourcer

DHI fik mulighed for at præsentere sine løsninger omkring forebyggelse og modellering af oversvømmelser for den kinesiske vandressrouceminister Chen Lei og en ekspertdelegation ved en rundbordssamtale hos Dansk Industri den 13. maj.

Ole Mark, Direktør, Forskningscenter, og Qian-Ming Lu, Direktør for DHI, Kina præsenterede og diskuterede erfaringer med oversvømmelser i byer med Chen Lei. Præsentationen havde fokus på konsekvenser af de øgede og stadig mere voldsomme oversvømmelser og konsekvenserne bl.a. for trafikafvikling. DHI kunne  fremvise de resultater, der kan opnås ved MIKE Flood modellering for påvise risici og afhjælpe dem.

Modellering af oversvømmelsesrisici i byer giver mulighed for at:

• Et sammenhængende værktøj for analyser af risici og kosekvenser
• Udvikling af realtidsvarslingssystemer
• Forebyggelse og færre ødelæggelser ved oversvømmelser
• Bedre reaktionstid, når oversvømmelsen sker.

DHI fik også mulighed for at præsentere et Partnerskab om Integrated Urban Water Management, som DHI faciliterer på vegne af Naturstyrelsen indenfor rammerne af China Europe Water Platform, et projekt til fremme af kinesisk-europæisk samarbejde om vand, som Danmark er lead for på vegne af EU.

Læs mere