DHI GRAS

DHI GRAS leverer billeder fra rummet

Mens hele Danmark fejrer den første dansker i rummet og følger Andreas Mogensens fantastiske færd, kan DHI GRAS nu præsentere de første satellitbilleder fra ESA’s nye Sentinel 2A satellit, som har afbildet området omkring København og Øresund.

Kortlægning og analyse af jordens tilstand fra rummet

Hovedparten af rumforskningen og rumindustrien i Europa beskæftiger sig med udstyr til rummet, såsom antenner til kommunikationssatellitter. En særlig del af industrien har fokus på jorden set fra rummet. Det beskæftiger sig med jordobservation, hvor man bruger satellitter til at kortlægge og analysere jordens tilstand, eksempelvis indenfor overvågning af miljøet. DHI GRAS har i mere end 15 år beskæftiget sig med at distribuere og analysere satellitbilleder til gavn for interessenter i både Danmark og udlandet.

Meget mere information end Google Earth

-Mens tjenester som Google Earth generelt har øget bekendtskabet til satellitter og jordobservation, så er den professionelle brug af fx Google Earth stadig begrænset af den manglende opdatering af nye billeder. Det unikke ved de nye satellitbilleder er netop hvor hyppigt, vi kan få adgang til information om jordens tilstand, fortæller Rasmus Borgstrøm, Business Development Manager hos DHI GRAS og fortsætter: Vi forventer at ESA’s Sentinel satellitter vil bidrage til at revolutionere informationen som man kan udlede ud af billederne. Det faktum at satellitbillederne stilles gratis til rådighed sammenholdt med den øgede hyppighed af billederne, som muliggør et billede over Danmark op til flere gange om ugen gør, at vi tror på at de vil udgøre et fantastisk grundlag for videreudvikling af vores tjenester.

Investering i rumfart og jordobservation er til gavn for Danmark

– Danske investeringer i rummet giver en rigtig fornuftig tilbagebetaling i form af øget beskæftigelse, siger administrerende direktør Mikael Kamp Sørensen og tilføjer: I DHI GRAS har vi været yderst konkurrencedygtige på europæisk plan indenfor jordobservation og det har medvirket til jobskabelse i Danmark. Ved at deltage i udviklingsprojekter finansieret af ESA har vi været i stand til at videreudvikle målrettede ydelser til både offentlige og private kunder i hele verden og dermed skabt nye arbejdspladser i Danmark.

DHI GRAS

DHI GRAS er officiel distributør af satellitbilleder fra de globale operatører af satellitter. Udover at distribuere satellitbilleder arbejder DHI GRAS med at analysere billederne for kortlægge miljøforhold i hele verden. DHI GRAS er ejet af DHI, som er en uafhængig forsknings- og konsulentvirksomhed specialiseret i vandmiljø.

Læs mere om DHI GRAS.