DHI

DHI-forsker vinder international pris

Niels Riegels fra DHI har vundet prisen for bedste policy-paper i 2013 af af Journal of Water Resources Planning and Management, ASCE – EWR.

DHI-forsker Niels Riegels, Ph.D. har vundet prisen for bedste policy-paper i 2013 af Journal of Water Resources Planning and Management, ASCE – EWRI. Paperet omhandler brugen af økonomiske instrumenter til vandforvaltning og hedder: “Systems Analysis Approach to the Design of Efficient Water Pricing Policies under the EU Water Framework Directive.” Roar Jensen, Senior Water Resources Expert hos DHI er medforfatter.

Paper af DHI-forsker fremlægger en mere effektiv fordeling af vandressource

Paperet omhandler brugen af økonomiske instrumenter til vandforvaltning, herunder prissætning. Det demonstrerer to forskellige økonomiske tilgange til en effektiv forvaltning af grundvand og overfladevand. Det muliggør bl.a. en sammenligning mellem to forskellige prispolitikker. Brugen af denne indfaldsvinkel viser betydningen af at integrere økonomiske, hydrologiske og miljømæssige komponenter i vandforvaltningen, som kan føre til en mere optimal fordeling af vandressourcerne.

Læs mere.