ledelsesposter

DHI fond hjælper kvinder frem til ledelsesposter

DHI har netop gennemført et kursusforløb for otte kvinder fra seks forskellige udviklingslande, der alle i deres hjemland arbejder i vandsektoren. Formålet er at få flere kvindelige ledere inden for vandforvaltning.

Kursusforløbet er et led i årets program for Womens’ Water Fund 2013, og det fandt sted i DHI´s hovedkvarter i Hørsholm i september 2013.

Fonden har til formål at afhjælpe den manglende repræsentation af kvinder på ledelsesposter inden for vandressourceudvikling og -forvaltning. Udenrigsministeriet (Danida) er en co-sponsor for dette års fond.

Fonden er åben for kvinder i mellemlederstillinger, og den har til hensigt at hjælpe dem videre til mere fremtrædende placeringer i ledelsen af deres organisationer. Under opholdet på DHI deltager de i karriere-udviklings- og ledelseskurser og kommer på inspirationsbesøg hos danske virksomheder. Kvinderne deltager også i et ugelangt praktikforløb efter fulgt af et et-årigt mentorprogram hos danske virksomheder indenfor vandsektoren.

Læs mere på DHI´s hjemmeside, hvor du også kan læse om de otte kursusdeltagere