LOTUS

DHI bidrager til banebrydende projekt LOTUS

I projektet LOTUS deltager DHI’s Ports- and Off-shore Department, som skal undersøge avancerede metoder til at kombinere førende MIKE Powered by DHI modeller med satellitobservationer med det formål at forbedre pålideligheden af metocean dataprodukter.

DHI’s Water Resources Department deltager derudover med udvikling af avancerede metoder til anvendelse af satellitbaserede observationer i MIKE 11-modelleringsværktøjer, blandt andet med brug af højde- og vandstandsmålinger i floder, som skal bruges ved on-line modellering og forudsigelse af oversvømmelser.

LOTUS har lovende resultater allerede efter 2 år

LOTUS-projektet startede i 2013 og har allerede bidraget med meget lovende resultater i form af forbedrede faciliteter til at validere generelle modeller, som fx off-shore virksomheder bruger til at forudsige bølger og strømningsforhold.

Resultaterne fra LOTUS-Projektet kan derudover medvirke til:

  • Mindre omkostninger til energiproduktion fra havvindmøller
  • Øgede muligheder for at udviklere af bølge-energi kan forbedre deres design og gøre dem mere pålidelige
  • Forbedret kapacitet til at analysere fænomener nær kysterne og derigennem forbedre vores varslingssystemer ift. bølger og strøm

Vil du vide mere?

Kontakt Henrik Madsen, Innovationschef, Water Resources Department på hem@dhigroup.com eller Ole Svenstrup Petersen, Innovationschef, Ports and Offshore Department på osp@dhigroup.com

Læs mere på DHI