ingeniører

Der er brug for flere ingeniører

Ingeniører og andre med tekniske og naturvidenskabelige uddannelser er en forudsætning for vækst, velstand og arbejdspladser i Danmark. Det er baggrunden for, at en række organisationer, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet er gået sammen med det formål at motivere flere unge til at søge disse uddannelser. GTS er partner i kampagnen.

Med kampagnen ”Engineer the future” er ønsket at sætte fokus på vigtigheden af at uddanne flere ingeniører. Budskabet bliver underbygget af en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der viser, at 500 ingeniører inden for eksportindustrien skaber job til 6800 personer (herunder 2900 faglærte og 2500 ufaglærte).

Med disse tal bliver der sat en tyk streg under nødvendigheden af at gøre noget ved den trussel om mangel på ingeniører, Danmark står over for. Det har skabt en hidtil uset alliance, der samler flere af de helt store danske virksomheder og universiteter samt DI, Ingeniørforeningen, IDA, FRI og GTS-nettet m.fl.

Langsigtet indsats

Deltagerne ”Engineer the future” ønsker i de kommende år i fællesskab at arbejde målrettet på, at det danske samfund bliver langt bedre til at udnytte og integrere teknologiske løsninger til fulde. Det kræver, at flere unge vælger de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.

”Som en væsentlig del af den danske teknologiske infrastruktur er det helt naturligt for GTS-nettet at støtte kampagnen. Danmark har brug for flere ingeniører– men det kræver at danske unge i stigende omfang vælger denne karrierevej. Derfor er det godt, at kampagnen vil gøre en særlig indsats for at gøre børn og unge interesserede i de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. For dygtige ingeniører er med til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark”, siger direktør i GTS-foreningen Ragnar Heldt Nielsen.

Yderligere information

Læs mere og se videoer om at være ingeniør her

Du kan også følge kampagnen Engineer the future her:

Facebook

LinkedIn

Fra en start har Engineer the future følgende medlemmer:

1. Novozymes (medlem af bestyrelsen)
2. Coloplast
3. Danfoss
4. LEGO Koncernen
5. Siemens
6. Linak
7. GTS
8. ATV
9. FRI (medlem af bestyrelsen)
10. DI (medlem af bestyrelsen)
11. IDA (formand for bestyrelsen)
12. SDU
13. DTU (medlem af bestyrelsen på vegne af ingeniøruddannelserne i Danmark)
14. AU
15. VIA
16. AAU
17. COWI
18. Orbicon
19. MOE
20. Rambøll
21. Atkins