Referencelaboratorium

DELTA skal fortsat være Referencelaboratorium for Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen har efter en nylig EU-udbudsrunde igen valgt DELTA som Referencelaboratorium på området støj og vibrationer.

Hvordan måler og beregner vi togstøjen ved en station? Hvilken metode skal vi bruge til at beregne støj og vibrationer fra anlægsarbejder i boligområde? Hvordan tolker vi støjgrænserne for en ejendom, der både huser erhverv og bolig? Det er blot nogle af de tekniske spørgsmål, som Miljøstyrelsens ”Referencelaboratorium for støj og vibrationer” besvarer.

Har fra en start udført rollen

Siden Miljøstyrelsen grundlagde Referencelaboratoriet i 1977, har DELTA varetaget rollen som Referencelaboratorium, som omfatter mange forskellige opgaver – ikke mindst støjteknisk assistance til kommunerne.

-Som Referencelaboratorium er vi med til at sikre, at kommunerne har et ordentligt grundlag at træffe beslutninger på i støjhenseender – fx når de skal give tilladelse til virksomheder i bygge- og anlægssager, der kan påvirke støjen i nærområdet, udtaler Per Finne, seniorspecialist i akustik, DELTA.

Udover at besvare tekniske spørgsmål fra kommuner og fra de godkendte støjlaboratorier, opsamler og formidler Referencelaboratoriet den nyeste viden på området for støj og vibrationer – information som bliver publiceret på internettet og på den årlige ’Store Støjdag’. Derudover afholder Referencelaboratoriet sammenlignende støjmålinger for de godt 30 støjlaboratorier, der er godkendt i Danmark. En metode der sikrer, at støjmålinger udføres ens af laboratorierne.

Mere information?

Læs mere på DELTA’s hjemmeside

Læs mere om DELTA