DELTA er nu medlem af den nye europæiske IoT-forening, AIOTI

Den hastige udvikling indenfor Internet of Things (IoT) har sat skub i etableringen af en ny europæisk organisation, AIOTI, som arbejder på at fremme dialogen mellem de forskellige IoT-aktører. En række store, globale virksomheder og forskningscentre – bl.a. DELTA (en del af FORCE Technology) har set behovet og er allerede aktive medlemmer.

Af Peter Hofmann Holsøe, Innovation Project Manager hos DELTA – en del af FORCE Technology

Udviklingen indenfor det faglige område IoT (Internet of Things) går stærkt. Meget stærkt. ”IoT speed is light speed”, sagde den midlertidige formand, Kees van der Klauw, for den nystiftede forening AIOTI på den stiftende generalforsamling i Bruxelles fredag den 11. november 2016.

Den hastige udvikling kombineret med det enorme forretnings- og samfundsmæssige potentiale, der ligger i at få udbredt IoT professionelt og koordineret, er da også baggrunden for, at Europa-Kommissionen allerede tilbage i 2015 bad en række ledende europæiske virksomheder om råd vedrørende det lovende nye teknologiområde. Da der snart viste sig også at være et behov for dialog internt mellem IoT-aktører, blev AIOTI, Alliance for Internet of Things Innovation, hurtigt dannet med en række store, globale virksomheder som stiftende medlemmer. Kort efter fulgte andre trop – standardorganisationer, ehvervsfremmeaktører, og SMV’er. Alle med deres vinkel og deres interesse i arbejdet. Ud af dette voksede en række arbejdsgrupper, som i november 2016 ledte til dannelsen af en forening under belgisk lov.

Skal forme det europæiske IoT økosystem

AIOTI’s mission i dag er at bidrage til at skabe et dynamisk europæisk økosystem, der kan fremme optagelse og anvendelse af IoT. AIOTI skal desuden støtte konvergens og interoperabilitet af IoT-standarder, samle viden om markedsbarrierer for IoT-udbredelse, samt kortlægge og bygge bro mellem IoT-aktiviteter på lokalt, globalt og europæisk niveau.

AITOI er organiseret i 13 arbejdsgrupper med hver deres emne, bl.a. politiske anbefalinger, smarte bygninger, standarder, wearables og smart landbrug.

Det er et krav, at medlemmerne af AIOTI er aktive i mindst én af foreningens 13 arbejdsgrupper. Her er DELTA – en del af FORCE Technology medlem af arbejdsgruppen om IoT-standarder (WG03).

Hvad betyder det for DELTA’s samarbejdspartnere?

AIOTI tæller i dag små 400 aktive arbejdsgruppemedlemmer fra ca. 300 forskellige organisationer og toneangivende virksomhede, herunder Orange, Cisco, IBM, Texas Instruments, Vodafone, LG, Huawei, Grundfos, IMEC, Dell, British Telecom, Samsung, Panasonic, Intel, Fraunhofer og en lang række europæiske universiteter og forskningscentre.

At der skal arbejdes aktivt i mindst én arbejdsgruppe gør AIOTI til en stor øvelse i ”teambuilding” mellem alle typer af aktører, og med DELTA’s aktive deltagelse i dette fornemme selskab er DELTA derfor i stand til at dyrke tættere relationer til en række af de toneangivende, globale aktører indenfor IoT – relationer, der direkte og indirekte vil komme vores danske samarbejdspartnere til gode. Man får eksempelvis hurtigere adgang til relevante, internationale nyheder og står derfor som en stærkere partner, når det kommer til videndeling.

Særligt omkring standarder regnes der med, at DELTA med denne indsats sikrer dansk indflydelse på den europæiske proces, hvor der sker rigtig meget p.t.

Det er også vores håb, at vi kan bruge vores deltagelse i AIOTI til at finde partnere til spændende projekter, hurtigere få afklaret teknologiske spørgsmål og gå med helt forrest i udviklingen på IoT-området.

Mere information

For yderligere information om AIOT kontakt Peter Hofmann Holsøe, DELTA, tlf. +45 61 24 93 63, phh@delta.dk.

What is AIOTI

Eksempler på WG-materiale, der er offentligt tilgængeligt

DELTA og FORCE Technology fusionerer

Fra 2017 bliver DELTA en del af FORCE Technology. Fusionen medvirker til et stærkere GTS-net til gavn for dansk erhvervsliv. Her kan du læse mere om fusionen:

På dansk

På engelsk