partnerskaber

Debat om fremtidens partnerskaber

Et af de initiativer, der skal sikre, at langt mere viden kommer i arbejde hos virksomhederne, er de kommende ”samfundspartnerskaber om innovation”. Men hvordan udvikler vi fremtidens partnerskaber, så de bliver en platform for vækst og arbejdspladser? Det spørgsmål sætter ATV og GTS til debat den 24. september – og du er inviteret med!

Fra 2014 og fremad vil nye store samfundspartnerskaber komme til at spille en meget central rolle i Danmarks samlede innovationsindsats. Om kort tid offentliggøres INNO+ kataloget med de danske styrkepositioner.

Formålet med samfundspartnerskaberne er at sikre, at forsknings- og innovationsprojekter bliver omsat til øget dansk konkurrenceevne og flere arbejdspladser.

Men hvad skal der til for at gøre partnerskaber til succeshistorier?

Det vil ATV og GTS gerne starte en debat om. Vi har derfor inviteret internationale keynote speakers fra Irland og Storbritannien til at deltage i et seminar om emnet, og de vil her dele ud af deres erfaringer med at indgå i partnerskaber. Der vil også være oplæg fra danske virksomheder om deres erfaringer med at indgå i partnerskaber. Og du er inviteret!

Seminaret vil især kredse om at finde svar på:

  • Hvad skal der til for at sikre, at fremtidens partnerskaber genererer implementerbare løsninger, der finder anvendelse og skaber vækst og arbejdspladser i Danmark?
  • Hvordan udvikler vi fremtidens partnerskaber, så de for alvor også bliver en platform for Danmarks vækstlag af SMV’er?

Her kan du hente programmet på engelsk

Hvornår og hvor?

Seminaret finder sted tirsdag den 24. september 2013 kl. 08.30-13.00 hos Teknologisk Institut i Taastrup.

Regeringens innovationsstrategi

Læs mere om regeringens innovationsstrategi.