gratis viden

DBI tilbyder gratis viden om brandsikring af renoverede tage

Går der først ild i taget, spreder ilden sig hurtigt og voldsomt. Og det er ikke kun taget og de øverste etager, der får store skader, men også de underliggende etager, der ødelægges af slukningsvandet. DBI kommer derfor nu Danmarks boligselskaber og ejerforeninger til hjælp med gratis viden om tagløsninger, der fungerer både byggeteknisk og sikkerhedsmæssigt.

En tagrenovering er en god chance for at opnå en forsvarlig brandsikkerhed, og det er hverken dyrt eller svært. Men det kræver fokus på de rette ting at få nutidens brandkrav og tekniske anvisninger til at spille sammen med de gamle bygningskonstruktioner.

Ny hjemmeside med gratis viden om brandsikre tage

den nye projekthjemmeside  præsenterer bl.a. fem eksempler på gode tagløsninger, hvor moderne brandsikring er indarbejdet i gamle tagkonstruktioner. Hjemmesiden er udviklet i projektet ’Brandsikkerhed i eksisterende boligbyggeri’, som er støttet af Grundejernes Investeringsfond, Forsikring & Pension og Dansk Byggeri.

Læs mere i Brand & Sikring eller kontakt brandteknisk rådgiver og projektleder, Anders B. Vestergaard på tlf. 61 22 06 63 eller e-mail ave@dbi-net.dk, hvis du vil vide mere.