DBI indgår samarbejde med koreansk institut

DBI’s kompetencer inden for brandundersøgelse er efterspurgte i udlandet. Senest har dette betydet, at GTS-instituttet har kunne indgå i et nyt samarbejde med det koreanske institut KICT (Korea Institute of Civil Engineering & Building Technology).

Samarbejdet udspringer af, at KICT, som er et meget forskningstungt institut, mangler flere af de kompetencer, DBI har opbygget inden for brandundersøgelse, brandårsager og brandforløb. Altså eksisterer der et solidt fundament for udveksling af viden mellem de to institutter, hvilket man nu søger at udbygge.

Udviklingen er godt hjulpet på vej af, at DBI i oktober blev inviteret til Korea af den danske ambassade. Det skete i forbindelse med Lars Løkke Rasmussens officielle besøg i landet. Administrerende direktør i DBI, Jesper Ditlev og FoU-chef Carsten Damgaard var derfor i Sydkorea fra den 24. til den 27. oktober. Her brugte man de første to dage som en del af statsministerens delegation.

I forbindelse med besøget indgik DBI et ‘Memorandum of Understanding’ med KICT vedrørende samarbejde om teknologioverførsel inden for brandforskning og teknologier til sikring mod brand.

KICT åbner kontor i Danmark

KICT etablerer derudover også et kontor hos DBI i Hvidovre, hvor de vil udstationere flere medarbejdere, der skal oplæres af DBI’s erfarne brandundersøgere. Målet er at skabe et rum, hvor udveksling af viden om undersøgelse af brand er i højsædet. Samtidig kigger GTS-instituttet nærmere på andre muligheder for fælles, brandrelaterede projekter, hvor de to institutter kan drage nytte af hinandens erfaringer, materiel og kompetenceområder.

Et andet projekt, der allerede er i støbeskeen, er udsendelsen af en postdoc fra DBI til KICT i Korea. Her skal der udføres en række brandtests, som DBI selv mangler det nødvendige udstyr for at kunne gennemføre. Således vil begge institutter få udbytte af det øgede samarbejde.

Innovation Centre Denmark, Seoul, spillede en rolle

DBI samarbejdede med Innovation Centre Denmark, Seoul og fik derigennem introduktion til mulige samarbejdspartnere i Korea, heriblandt KICT. Se mere om Innovation Centre Denmark der er et partnerskab mellem Undervisnings- og Forskningsministeriet og Udenrigsministeriet. Læs mere her