røgtæthedstests

DBI foretager nu røgtæthedstests af branddøre

Som noget nyt foretager DBI nu røgtæthedstests af branddøre, hvilket kan give en røgtæthedsklassifikation, som kan anvendes i lande, hvor dette er påkrævet.

Fordelen ved røgtæthedstesten er desuden, at den kan foretages i forbindelse med en almindelig brandtest.  Konkret testes, hvor meget røg der presses ud gennem dørene, når de udsættes for overtryk. Der kan røgtestes i både varm tilstand (200 grader) og i kold tilstand (20 grader), hvilket giver to forskellige klassifikationer.

Har du spørgsmål, så kontakt civilingeniør Christian B. Andersen fra prøvningsafdelingen på tlf. 21 12 35 99
eller e-mail can@dbi-net.dk.