dataportal

Dataportal for bølge- og tidevandsenergi

DHI har gennem de sidste to år etableret en åben webbaseret dataportal til hjælp for planlæggere og udviklere af bølge- og tidevands-energi i Europa. Dataportalen er udviklet som led i projektet SI Ocean.

SI Ocean har til formål at identificere politiske og markedsbaserede forhindringer for udviklingen af bølge- og tidevands-energi i Europa. Dette er gennemført ved intensiv kontakt til europæiske udviklere af bølge- og tidevandsmaskiner, politikere, forskere og planlæggere. To rapporter af stor betydning for industrien er udviklet under projektet:

  • ”Wave and Tidal Energy Strategic Technology Agenda”
  • ”Wave and Tidal Energy Market Deployment Strategy for Europe”

En vigtig del af arbejdet har været at etablere en web-portal for kortdata og hydrauliske data, som er relevante for at bestemme energiressourcen i Europa.

DHI har udviklet en web-client, hvor mange typer af data er samlet. Hjemmesiden giver mulighed for at identificere områder i de Europæiske farvande, hvor det kan være relevant at placere bølge- eller tidvandsmaskiner, samt at beregne deres årlige energiproduktion.

Mere information om dataportal

Læs mere og hent rapporterne på DHI’s hjemmeside

Læs mere om DHI