innovationssystemet

Danske virksomheder finder vej i innovationssystemet

Ny kortlægning af Danmarks innovationsordninger viser, at virksomheder finder vej i innovationssystemet, men endnu flere kan få glæde af mulighederne, hvis kendskabet øges.

9 ud af 10 virksomheder, der bruger de offentlige tilbud om rådgivning, netværk og støtte, kan finde vej i innovationssystemet. Det viser analysen ‘Sammenhæng for vækst og innovation’, der er den hidtil største kortlægning af danske virksomheders brug af det offentlige innovations- og erhvervsfremmesystem.

Manglende kendskab er den største barriere for innovationssystemet

Analysen viser, at der er to hovedindgange, der guider virksomhederne videre i de nationale og regionale ordninger, og en del virksomheder benytter flere innovationsordninger. Hver tredje virksomhed, som har brugt systemet, ser ingen barrierer. Analysen viser samtidigt, at manglende kendskab er den største barriere for at bruge innovationssystemet. Blandt de adspurgte virksomheder, der endnu ikke har brugt en innovationsordning, angiver 55 procent, at det skyldes manglende kendskab til ordningerne.

GTS i innovationssystemet

Analysen dækker bl.a. over vidensamarbejder mellem virksomheder og GTS’er. Vidensamarbejder adskiller sig fra netværk og partnerskabsaftaler, idet aktørerne har et specifikt formål med samarbejdet, eksempelvis udviklingen af en specifik teknologi, produkt/service/proces.

Læs hele analysen.