Danske fremstillingsvirksomheder bidrager med vigtig viden i stort EU-projekt

En større europæisk undersøgelse bliver i disse dage rullet ud på diverse platforme gennem EU-projektet I4MS. Undersøgelsen har til formål at afdække, hvilke behov og udfordringer SMV’er oplever i forhold til planlægning og implementering af nye teknologier.

Teknologisk Institut står for at gennemføre undersøgelsen, der kører frem til 6. november 2018. Danske fremstillingsvirksomheder har mulighed for at byde ind med deres viden og dermed forme og påvirke undersøgelsens resultater, den efterfølgende analyse og anbefalinger.

Der er enormt fokus på, at få SMV’er med på digitaliserings- og Industri 4.0-vognen. Men mange virksomheder, især SMV’er der ikke har teknologiske kompetencer in-house, har svært ved at overskue mulighederne for deres forretning i digitalisering og Industri 4.0-teknologierne. De står over for utallige udfordringer, når de skal digitalisere, inklusiv bevidstheden om de nyeste teknologier, samt hvordan digitale teknologier kan finansieres, implementeres og bedst udnyttes i deres virksomhed.

Når det er sagt, så ved man ikke præcist, hvordan det står til med implementeringen af f.eks. 3D-print og IoT. Det undersøger Teknologisk Institut netop nu gennem det europæiske projektsamarbejde I4MS – ICT Innovation for Manufacturing SMEs, der har til formål at fremme digitalisering og industri 4.0-teknologier i SMV’er i den europæiske fremstillingssektor.

Del din viden

Arbejder du i en SMV, kan du – uanset hvor langt din virksomhed er med teknologierne – bidrage med din viden og erfaringer ved at besvare dette spørgeskema. Med udgangspunkt i undersøgelsen vil eksperter i I4MS-projektsamarbejdet udarbejde en rapport, der blandt andet indeholder anbefalinger til næste skridt i forhold til implementering af nye teknologier.

De virksomheder, der er interesseret i at rykke op på næste niveau inden for avanceret produktion, bliver gennem I4MS-projektet tilbudt en række muligheder, der matcher deres behov. Det kan være adgang til finansieringsmuligheder, eksperter og mentorer på et specifikt område, samarbejdspartnere, projektmuligheder og et forum med ligesindede virksomheder i et online community. Teknologisk Institut står også gennem projektet til rådighed for danske virksomheder, der ønsker at arbejde videre med deres teknologi-implementering.

Kontakt Marie Nicole Sorivelle, projektleder ved Teknologisk Institut, for mere info: 72 20 10 90, mnse@teknologisk.dk.