Danske forskere har succes med Horizon 2020

Danske forskere og virksomheder har fået tildelt næsten 3,7 milliarder kr. fra EU-rammeprogrammet Horizon 2020. Danmark har dermed nået sin målsætning om hjemtag fra programmet.

Forskningsmidlerne fra Horizon 2020 er siden 2014 gået til 852 projekter med dansk deltagelse. Ifølge uddannelses og forskningsministeriet svarer det til 2,52 % af de konkurrenceudsatte midler i Horizon 2020.

Særligt er der sket en stor stigning i hjemtaget til udvikling af informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Siden Marts 2016 er der blevet bevilliget 160 millioner kr. til IKT-projekter, der blandt andet skal øge automatiseringen og dermed konkurrenceevnen hos danske SMV’er. Samlet set er hjemtaget på dette område på 364 millioner kr.

Tilfreds minister

De mange hjemtagne midler glæder uddannelses- og forskningsminister, Søren Pind:

– De mange millioner, som Danmark har hentet hjem fra EU, er ikke kun et vigtigt boost for danske forskere og virksomheder. Det er også vigtigt for væksten i hele landet. Jeg ved, der er hård konkurrence om EU-midlerne. Derfor vidner det høje danske resultat om, at danske forskere og virksomheder er blandt den absolutte elite.

Er du interesseret i at vide mere om den danske involvering i Horizon 2020, kan du læse mere her.