Dansk repræsentant i bestyrelsen i EURAMET

Jan C. Petersen fra DFM er blevet stemt ind i bestyrelsen i EURAMET.

Jan har været dansk kontaktperson i EURAMET TC-PR siden 1990 og deltaget i en række projekter fra EURAMET og EMRP.

Indtrædelsen i EURAMET’s bestyrelse giver god mening ikke kun for medlemmerne af EURAMET, men også for dansk metrologi. Engagementet i DANIAmet og den store indsigt i den danske decentrale metrologistruktur giver god grobund for det arbejde, som venter i bestyrelsen. Her bliver den primære opgave at fremme en øget videndeling af metrologiske kompetencer og ikke mindst en åbenhed for at dele faciliteter og opsøge synergier på tværs af NMI’er (Nationale Metrologi Institutter), der kan gavne den metrologiske forskning i Europa.

Læs mere på DFM’s hjemmeside.