Dansk forskning i top 3

En ny opgørelse fra uddannelses og forskningsministeriet viser, at dansk forskning udmærker sig ved sin høje kvalitet og gennemslagskraft. Målt på antallet af citationer indfinder dansk forskning sig nemlig på 3. pladsen over OECD-lande, hvilket giver et godt og anerkendt fingerpeg om forskningens kvalitet.

Det er især inden for medicin, sundhed og ingeniørvidenskaberne, at de danske forskere formår at udmærke sig. Her citeres danske publikationer henholdsvis 98%, 93% og 89% mere end gennemsnittet.

Desuden har Danmark den højeste andel af publikationer, som er udredt i samarbejde med erhvervslivet.

Behov for investeringer

Alt imens kvaliteten og udgivelsesraten er høj, er der dog også grobund for øget investering i forskningsprojekter fra virksomhedernes side. Danmark befinder sig nemlig på en noget mere beskeden 10. plads, når det kommer til erhvervslivets investering i forskning.

Læs mere her