Danmarks nye innovationscenter i Israel er nu åbent

Danmarks nye innovationscenter i Tel Aviv er nu åbnet. Centrets opgave er at styrke dansk innovation, forskning, vækst og beskæftigelse.

Danske virksomheder og iværksættere får nu bedre vilkår for at samarbejde med Israelske virksomheder, universiteter og de innovationsnetværk, som eksisterer i landet. Det skyldes, at ’Innovation Centre Denmark’ netop har etableret sin nyeste afdeling i Tel Aviv.

Israel er særligt udvalgt som samarbejdspartner, da de er et af de OECD-lande, hvor der investeres flest penge i forskning og udvikling, nærmere bestemt 4,1 procent af landets BNP. Samtidigt er samarbejdet mellem virksomheder og universiteter i landet stærkt. Det betyder, at en stor del af den viden, som udvindes på landets universiteter, er genstand for kommercialisering inden for et bredt udvalg af brancher.

Den officielle åbning af det nye center fandt sted på dansk jord d. 27 oktober, i Eigtveds Pakhus i København. Her fik de inviterede gæster fra forsknings- og uddannelsesmiljøerne og erhvervslivet en smagsprøve på innovationspotentialet i Israel. Både udenrigsminister Kristian Jensen og uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnes var til stede under åbningen.

”Der findes stærke forsknings- og innovationsmiljøer i Israel, blandt andet inden for sundhedsområdet og grøn energi. Det danske innovationscenter skal styrke mulighederne for, at danske virksomheder og forskere i højere grad kan samarbejde med disse stærke miljøer, til gavn for dansk forskning, innovation og vækst.  Det ser jeg frem til”, sagde uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs om det nye innovationscenter.

Tilknyttet handlingsplan

I forbindelse med åbningen af det nye innovationscenter lancerer Uddannelses- og Forskningsministeriet en handlingsplan for årerne 2016-2019. Forhåbningen er at den skal styrke vidensamarbejdet med Israel. Handlingsplanen indeholder 3 overordnede målsætninger og 12 konkrete initiativer, hvortil innovationscentret spiller en central rolle.

Som et af handlingsplanens tre overordnede målsætninger, lyder det eksempelvis, at man vil ”Igangsætte initiativer, der fremmer konkret højteknologisk samarbejde og forskningssamarbejde mellem danske og israelske virksomheder, institutioner og forskere”.

For at imødekomme denne målsætning nævnes GTS-institutterne som aktører, der skal spille en rolle i forhold til at etablere samarbejde med israelske innovationsnetværk. Det vil bl.a. komme til udtryk ved gennemførslen af delegationsrejser til Israel. Videre nævnes GTS-institutterne som samarbejdspartnere i forhold til afholdelsen af en ’Danish EUREKA Day’, der skal bidrage til at styrke det mellemstatslige EUREKA-samarbejde og fremme Danmarks interesser på området.

Fakta

Innovationscentret i Tel Aviv er det 7. danske af sin slags. Udover i Israel, finder man øvrige danske innovationscentre i Seoul, New Delhi, São Paulo, Shanghai, München og Silicon Valley.

Du kan læse handlingsplanen her