klima

Danmarks klima ændrer sig, men hvad gør du?

FN’s Klimapanel, som mødes i København til deres 40. session, sætter endnu en gang fokus på klimaforandringerne, og hvilke konsekvenser det vil have for os i fremtiden. DHI viser konsekvenser og handlemuligheder i en ny film, hvor førende ekspert på området medvirker.

Klimaet vil blive markant forandret i fremtiden, men hvad betyder det for os, og hvad skal vi gøre i Danmark for at tilpasse os? DHI’s nye film sætter fokus på klimaforandringer i Danmark og globalt. Den viser konsekvenserne i byer, på landet og ved kysterne, men giver samtidig anvisning på, hvad vi kan gøre for at tilpasse os.

Miljøministeriet offentliggjorde den 25. oktober en rapport om effekter af klimaforandringer i Danmark. Den giver et samlet overblik over, hvad vi kan forvente, at et ændret klima vil betyde for Danmark. På FN’s Klimapanel i København skal konsekvenserne af klimaforandringerne drøftes, og der skal udarbejdes en synteserapport, som skal være udgangspunkt for globale beslutninger om reduktion af C02 udledning og tilpasning til et ændret klima.

Klimaforandringerne vil ramme os gennem vand

DHI ønsker at konsekvenser og handlemuligheder skal stå klart for befolkningen. I Danmark vil klimaforandringerne primært ramme os gennem vand, og DHI vil bidrage til debatten med en bred formidling af deres viden om klima og vand. Især skal filmene være med til at skoleelever ikke frygter klimaændringer, men forstår det er alvorlig – men at vi samtidig kan gøre noget.

DHI har derfor sammen med førende eksperter lavet en film, der enkelt og overskueligt forklarer, hvad klimaforandringerne betyder, og hvad vi kan gøre nationalt og globalt. Filmen er lavet af eksperter i vand og klima, men konsekvenserne er tydelige for enhver. Medvirkende i filmen er bl.a. Jens Hesselbjerg, Forskningsleder, DMI, tidligere miljøminister og nuværende medlem af Folketinget Ida Auken og Forsknings- og udviklingschef på DHI Ole Mark.

Det fremtidige klima, del 1

Det fremtidige klima, del 2

 

Se også videoerne på engelsk – del 1 og del 2.