konkurrence

Danmark klarer sig godt, men konkurrencen skærpes

Ny årlig redegørelse gør status på forskning og innovation i Danmark. Den konkluderer at Danmark klarer sig godt, men konkurrencen skærpes, og alle har et ansvar for, at dansk forskning og innovation også fremover har et højt internationalt niveau.

Det offentlige og private investerer stadig mere i forskning og innovation, og det ruster Danmark godt til fremtiden.

Redegørelsen viser bl.a. at:

  • De offentlige investeringer er steget fra 0,75 % af BNP i 1997 til 1,11 % i 2014
  • Det offentlige investerer i 2014 over 21 milliarder kroner i forskning og udvikling
  • I perioden 1997 til 2012 er de private investeringer steget fra 1,18 % af BNP til 2,03 %
  • Andelen af innovative virksomheder er steget fra 41 % i 2008 til 45,5 % i 2012.

Regeringen: “Det er et fælles ansvar”

Uddannelses – og forskningsministeren Sofie Carsten Nielsen siger bl.a. om redegørelsen:

(…) konkurrencen skærpes, og vi skal hele tiden stræbe efter at være blandt de bedste til at skabe, forstå og omsætte ny viden. (…) Regeringen kan sætte rammerne, men virksomheder og videninstitutioner har et fælles ansvar for at føre politikken ud i livet

Regeringens mål for den danske forsknings- og innovationspolitik i de kommende år inkludere at:

  • Alle talenter i spil
  • Mere viden skal omsættes til værdi
  • Forskningsinfrastruktur i verdensklasse
  • En global indsats
  • Integritet og åbenhed i forskningen

Læs mere.