DFiR, forskning og innovation

Danmark hjemtager over en milliard kroner til forskning og innovation

I det første år af forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020s levetid har danske virksomheder, forskere og offentlige myndigheder hjemtaget over 1,1 milliard kroner – eller næsten 300 forsknings- og innovationsprojekter. Det svarer til 2,3% af det samlede budget.

Regeringen har som målsætning at hjemtage 2,5% af midlerne i den samlede programperiode fra 2014-2020. Den har allerede taget initiativ til, at der i 2015 anvendes 30 millioner kroner til at styrke det danske hjemtag, særligt i forhold til de store forsknings-, innovations- og uddannelsespartnerskaber, de såkaldte Knowledge and Innovation Communities (KICs).

EU er vigtigt for dansk forskning og innovation

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen vil nu arbejde for, at en del af disse midler målrettes netværksaktiviteter til gavn for virksomheder og videninstitutioner. Stærke netværk er centrale for at få adgang til midlerne i Horizon2020, og flere netværksaktiviteter på udvalgte områder vil derfor skabe et bedre fundament for at søge midler fra Horizon 2020. Derudover vil der også være midler til at udarbejde ansøgninger til og deltage i KICs.

– EU bidrager markant til dansk forskning og innovation. Derfor har regeringen også en ambitiøs hjemtagsmålsætning, og vi skal gøre det endnu bedre for at nå et hjemtag på 2,5%. Jeg vil derfor opfordre virksomheder og videninstitutioner til at undersøge mulighederne grundigt, sende flere ansøgninger og gøre ansøgningerne endnu bedre. Som noget nyt afsætter vi i år midler til netværksaktiviteter, som skal give danske ansøgere et bedre fundament for at udvikle et Horizon 2020-projekt, siger Sofie Carsten Nielsen.

Lær mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets Horizon 2020 hjemmeside.