Danmark bugner af robotteknologiske idéer

Danmark er flot repræsenteret i den gruppe af europæiske virksomheder, der går rundt med de bedste robot- og automationsidéer. I hvert fald hvis man ser på udfaldet af en konkurrence, som Robot Technology Transfer Network (ROBOTT-NET) for nyligt har afholdt.

Af konkurrencens 64 bedste ideer havde de 15 af ideerne nemlig dansk ophav. Som præmie er disse projekter blevet tildelt højtspecialiseret konsulentbistand fra et bredt felt af de skarpeste europæiske roboteksperter, så idéerne kan føres ud i livet.

– Mange lovende teknologier når ikke markedet, eftersom de bliver vurderet for risikable at optage af industrien. Mangel på finansiering er også en stor udfordring for små og mellemstore virksomheder og den store årsag til, at ny teknologi “sidder fast”. ROBOTT-NET-initiativet er designet til at imødekomme disse forhindringer, siger sektionsleder Jacob Kortbek fra Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi.

I alt 166 virksomheder fordelt over 12 europæiske lande har indsendt deres idéer og været i betragtning til at få hjælp af det europæiske robotnetværk ROBOTT-NET, som ledes af Teknologisk Institut og ellers har deltagelse af Fraunhofer IPA fra Tyskland, Manufacturing Technology Centre fra Storbritannien og Tecnalia fra Spanien. Samarbejdet er støttet af EU.

Alle virksomheder lige fra start-ups, små og mellemstore virksomheder, store virksomheder samt institutioner har haft mulighed for at søge en såkaldt voucher.

Danske virksomheder med i front

Vinderne af anden og sidste voucherrunde er netop blevet udpeget. Det drejer sig her om 25 europæiske virksomheder, hvoraf otte er placeret i Danmark.

Herunder kan du få indsigt i nogle af de danske idéer, som nu vil få hjælp af roboteksperter på tværs af de europæiske landegrænser, så deres robotløsninger eller -produkter kan udvikles.

  • Agro Intelligence udvikler og producerer teknologiske produkter til landbrugssektoren. De ønsker med deres ROBOTT-NET-ansøgning at videreudvikle deres modulbaserede landbrugsrobot.
  • HedeDanmark er en handels- og servicevirksomhed, der plejer, vedligeholder og udvikler naturområdet i Danmark og internationalt. De vil med deres voucher få hjælp til at udvikle en robot, der kan identificere og indsamle affald fra vejsiden.
  • Robot At Work arbejder med nye facadesystemer til byggebranchen og har udviklet en kollaborativ robot, der kan udføre opgaver direkte på byggepladsen, bl.a. at lave unikke 3D designs på facader og overflader. De søger med deres voucher at få hjælp til videreudvikling af deres robot.
  • Weibel Scientific udvikler og producerer højteknologisk hastigheds- og postionsmålingsudstyr, baseret på Dopplereffekt og nyeste radarteknologier. De ønsker med deres voucher at implementere en robotløsning i deres produktion, hvor lodningsprocessen er i fokus. Robotten skal være let at programmere og kollaborativ.

Du kan se hvad de resterende danske vinderidéer indebærer her.

De europæiske produktionsvirksomheder styrkes

Formålet med ROBOTT-NET er at styrke og udbrede teknologiudvekslingen mellem de deltagende forskningsinstitutioner, teknologiorganisationer og de europæiske produktionsvirksomheder. For at realisere dette, afholder ROBOTT-NET en række introducerende kurser i danske produktionsvirksomheder, blandt andet et for teknikere, som du kan læse mere om her.

Læs mere om aktiviteterne i ROBOTT-NET her og følg netværkets aktiviteter på LinkedIn.