FoU

Danmark blandt de lande, der investerer mest i FoU

De offentlige investeringer i FoU, forskning og udvikling, udgjorde 1,06 % af Danmarks samlede BNP. Det placerer Danmark som det land, der investerer fjerde mest i offentlig forskning og udvikling. Det viser rapporten ”The Research and Innovation Indicators 2014”.

De private investeringer i forskning og udvikling udgjorde 2,03 % af det danske BNP. Det placerer Danmark på en syvendeplads i forhold til erhvervslivets investeringer i FoU.

Danskere forskere er blandt de mest produktive

Dansk forskning klarer sig rigtigt godt internationalt, bl.a. er danske forskere blandt de mest produktive, og deres publikationer er blandt de mest citerede. Rapporten viser, at dansk forskning stadig klarer sig rigtig godt på anerkendte indikatorer for forskningskvalitet. Danske forskere ligger på en tredjeplads efter Schweiz og Island målt på antal publikationer per million indbyggere.

Dansk forskning er præget af internationalt samarbejde. Mere end hver anden af de danske videnskabelige publikationer er udarbejdet i samarbejde med udenlandske forskere. Der er kun seks andre OECD-lande med mere international sampublicering end Danmark.

Over halvdelen af de danske virksomheder er innovative

Rapporten, der udkommer hvert år, hed tidligere Forskningsbarometeret. Som noget nyt indeholder den i 2014 også indikatorer for innovation. Blandt andet fremgår det af rapporten, at lidt over halvdelen af de danske virksomheder er innovative. Det placerer Danmark som nummer 11 blandt innovative virksomheder i OECD-landene.

Læs mere.