Byggebranchens fremtid skal formes af videnbrobyggere

Byggebranchen skal fortsat være et sted for videnbrobyggere. Byggebranchen og InnoBYG får således del i de 190 millioner kr., som Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har valgt at bevillige til innovationsnetværk i perioden 2019-2020.

InnoBYG, byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri, kan se frem til fortsætte sit arbejde med at fremme videndelingen i bygge- og anlægsbranchen i den kommende periode. InnoBYG er et af de 17 innovationsnetværk som også fremadrettet modtager støtte til at drive netværket, der har til formål at øge den forskningsbaserede viden i erhvervslivet og samtidigt forsøger at skabe rammer for en optimal udnyttelse af nye teknologier.

Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri, har siddet i netværkets formandsstol siden starten i 2010. Han er tilfreds med, at bygge- og anlægsbranchen er blandt de brancher, der fremadrettet har et innovationsnetværk.

”Det er et vigtigt signal, at bygge- og anlægsbranchen er blandt de brancher, der satses på i forhold til udvikling og innovation. Det viser, at vi udgør en erhvervsmæssig styrkeposition i Danmark. Med InnoBYG har vi et netværk, som bygger bro mellem praksis i branchen og de videninstitutioner, som arbejder med byggeri og anlæg. Hvis bygge- og anlægsbranchen skal udvikle sig, fx ved at tage ny teknologi til sig, så er koblingen mellem viden og praksis helt central”, siger Michael H. Nielsen.

Kompetencer udnyttes agilt

At InnoBYG favner alle aktører er tydeligt, når man ser på netværkets styregruppe. Her sidder repræsentanter for alle aktører i branchen samt de væsentligste videnaktører i bygge- og anlægsbranchen.

”Forudsætningen for at være brobygger er, at vi formår at inkludere alle relevante aktører i bygge- og anlægsbranchen. Vi er en stor og bredtfavnende styregruppe, som har opbygget en god og udviklingsorienteret samarbejdsform, som formår at træffe beslutninger og være agile, fx i forhold til at søsætte nye aktuelle initiativer i branchen, som vi blandt andet har gjort med Build 4.0. initiativet. Vi har desuden formået at optage alle betydende videninstitutioner og universiteter i byggebranchen, hvilket giver et stærkt afsæt for at fortsætte innovationsnetværket fremadrettet og sætte nye væsentlige udviklingsområder på dagsorden”, understreger Michael H. Nielsen.

Også netværksleder Grith Bech-Nielsen fra bæredygtigt byggeri ved Teknologisk Institut, som siden 2017 har været ansvarlig for det faglige indhold i InnoBYG, ser frem til at fortsætte arbejdet.

”Jeg er rigtig stolt over og glad for, at InnoBYG kan fortsætte. Det er et skulderklap og en anerkendelse af, at vi skaber væsentlige resultater for bygge- og anlægsbranchen og for vores medlemmer. Vi glæder os til fortsat at kunne bidrage til udviklingen af branchen og skabe værdi for både medlemmer, branche og samfundet som helhed, bl.a. med fokus på bedre indeklima, nye teknologiske muligheder via Build 4.0 initiativet og cirkulær økonomi i branchen”, siger Grith Bech-Nielsen.

Kontakt

Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte Michael H. Nielsen, Direktør i Dansk Byggeri, e-mail: mhn@danskbyggeri.dk, tlf: 20 28 52 64 eller Grith Bech-Nielsen, Netværksleder i InnoBYG, e-mail: gbe@teknologisk.dk, tlf: 72 20 24 87