innovationsindsatsen

Bred aftale skal løfte innovationsindsatsen hos SMV’erne

Alle partier i Folketinget er blevet enige om at fordele i alt 857 mio. kr. i 2015 til forsknings- og innovationsinitiativer. I aftalen er en række succesfulde programmer og institutioner på forskning- og innovationsområdet blevet videreført.

Styrket innovationsindsats over for SMV’erne

Midlerne fordeles på en række forskellige forskningsområder bl.a. bioressourcer, sundhed (herunder velfærdsteknologi), konkurrencedygtig miljøteknologi, produktionssystemer og strategiske vækstteknologier samt transport og infrastruktur.

I fordeling under Innovationsfonden, som i alt har fået 455 mio. kr., peges der særligt på en styrket innovationsindsats over for de små og mellemstore danske virksomheder, som har fået 80 mio. kr. Midlerne skal anvendes til at sikre styrket kompetenceopbygning og øget forskning og innovation i både eksisterende og nye virksomheder.

GTS er klar til at løfte innovationsindsatsen

Hos GTS er vi glade for den brede aftale og især fokusset på de små og mellemstore danske virksomheder, udtaler Ragnar Heldt Nielsen, direktør hos GTS-foreningen. I aftalen peges er bl.a. på GTS-institutterne som samarbejdspartner for SMV’erne når de skal igangsætte større eller mindre innovationsprojekter. Det giver god mening hos os, da GTSerne har mange års erfaring med at samarbejde med over 17.000 danske private virksomheder årligt. Hos GTS er vi klar at løfte innovationsindsatsen.

Læs mere.