blomsterenge

Blomsterenge skaber international interesse

I et samarbejde mellem AgroTech og Florum.dk har det vist sig at blomsterenge har positiv virkning på borgeres trivsel. Deres resultater skal nu præsenteres på en stor international konference.

Florum.dk, en enkelmandsvirksomhed, importerer blomster og engfrø fra England, hvor blomsterenge er meget anvendt, da de giver beboerne i socialbelastede boligområder nye glæder og øger deres livskvalitet. Dette nye koncept er nu også kommet til Danmark, hvor Florum.dk bl.a. sælger frøblandinger til danske kommuner. AgroTech har i den forbindelse testet hvordan disse blomsterblandinger trives under danske forhold.

Positiv respons fra borgere på blomsterenge

Derudover blev der også kigget nærmere på, hvilke sociale betydninger sådanne blomsterenge kan have for borgene i området, og om man kunne opnå samme resultater som i England. Meget tyder på, at blomsteregne har haft stor betydning både for borgerne. Dertil bliver områderne med de nye engblomster brugt meget mere end før, fordi det er tilladt at plukke blomsterne og opholde sig på engene.

International opmærksomhed

Undersøgelsen har skabt stor interesse internationalt, og AgroTech er derfor blevet bedt om at præsentere resultaterne ved den internationale kongres 29th International Horticultural Congress: Sustaining Lives, Living Hoods and Landscapes i Brisbane, Australien. Her kommer blandt andet forskere indenfor Human Issues in Horiculture eller på dansk også kaldet menneske-plante relationer, som kan bruge resultaterne i deres forskning.

Læs mere.