Biogasanlæg skal være helt grønne

En del biogasanlæg har utætheder, hvilket betyder, at metangas slipper ud i atmosfæren. AgroTech har et projekt i samarbejde med Dansk Gasteknisk Center, hvilket skal undersøge, hvordan man kan måle og reducere lækager.

De hidtil anvendte metoder fangede langt fra alle utætheder og var tidskrævende. Inden for de seneste år er en ny metode blevet udviklet, som nu er kommercielt tilgængelig. Metoden går ud på at bruge et specialkamera, som kan opfange lækager.

Metangas har et klimaaftryk, der er 21 gange højere end CO2, og dets tab har derfor klimamæssige konsekvenser. Desuden reducerer tabet effektiviteten og udbyttet af biogasproduktionen. Formålet med projektet er at reducere udslippet af metangas og fremme anlæggenes økonomi.

AgroTech har i løbet af november 2011 afprøvet metoden på danske biogasanlæg, og der blev i gennemsnit observeret 10 lækager pr. biogasanlæg. Dette var til stor gavn – både for miljøet og anlæggenes økonomi.

Læs mere på AgroTechs hjemmeside.