Betongenbrug skal mindske behovet for sand

Det globale forbrug af sand udgør i dag et problem, som bliver stadig mere akut i takt med at befolkningstilvæksten stiger. Hovedsageligt fordi sand, der anvendes i stor stil til fremstilling af cement og beton, er en begrænset ressource. Byggebranchen tager udfordringen seriøst og arbejder på nedbringe sandforbruget via genbrug.

I Danmark alene skabes der ca. 2 millioner tons betonaffald hvert år. Den mest almindelige måde at anvende betonaffaldet er som bærelag i opbygningen af veje. Dele af betonaffaldet er dog i virkeligheden for værdifuldt til det bør anvendes under veje og pladser, hvis man skal tro Dorthe Mathiesen fra Teknologisk Institut. Særligt nu, hvor der er fokus på selektiv nedrivning og dermed fokus på at kvalitetssortere byggematerialer i forbindelse med nedrivninger, er der grund til at se på mulighederne for at optimere anvendelsen af betonaffaldet. På Teknologisk Institut arbejder man derfor på at udnytte gammel nedknust beton til fremstilling af ny beton som erstatning for jomfruelige materialer.

– Med stigende pres på de jomfruelige ressourcer, som fx sten og sand, er der behov for en mere nuanceret anvendelse af betonaffaldet. Det er nødvendigt at sortere affaldsstrømmene af beton, så de gode betonmaterialer bliver taget fra og anvendt til fremstilling af nye betonkonstruktioner. Og med 2 millioner tons betonaffald, så er det en betydelig ressource, som bør indgå i at finde den mest optimale og bæredygtige måde at udnytte vores ressourcer på, siger Dorthe Mathiesen

Hele fraktionen skal udnyttes

Der er de samme krav til nedknust beton, som anvendes som erstatning for sand og sten i beton, som der er til de jomfruelige ressourcer. Ifølge Dorthe Mathiesen betyder det i princippet, at virksomheder som oparbejder affaldsbeton til anvendelse i ny beton, kan få materialerne CE-mærket og dokumentere, at alle de nødvendige kvalitetskrav er dokumenteret.

Et af de områder, hvor Teknologisk Institut ser et potentiale for at udnytte de brugbare ressourcer i betonaffaldet bedre, er til fremstilling af ny beton i en industrialiseret proces.

– Lige nu kigger vi på at udvikle betontyper, hvor både sand og sten delvist erstattes af ”gammel” nedknust beton. I de senere år har der været flere eksempler på, at det er lykkedes at erstatte store dele af stenmaterialet i betonen med nedknust beton. Det er RGS Nordic og DK Beton med Teknologisk Institut som videnleverandør, der tager skridtet videre og forsøger at udnytte hele fraktionen af det nedknuste gamle betonaffald og dermed også sandfraktionen, hvor ressourcesituationen er mest kritisk, siger Dorthe Mathiesen.

Vil du vide mere om projektet er du velkommen til at kontakte Dorthe Mathiesen, e-mail: dma@teknologisk.dk, tlf: 7220 2205

Om projektet

RCA projektet er støttet af Miljøstyrelsen. I projektet arbejder RGS Nordic, DK Beton, Teknologisk Institut og Theo Pouw sammen om at udnytte de brugbare ressourcer i betonaffaldet til fremstilling af ny beton i en industrialiseret proces.