Innovationsfonden, Danmarks Innovationsfond, housewarming

Bestyrelsesmedlemmer til Danmarks Innovationsfond søges

Hvem skal sidde i Danmarks Innovationsfonds bestyrelse og i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd? Det kan der nu bydes ind med forslag til.

Uddannelsesministeriet efterlyser forslag til medlemmer af bestyrelsen for ‘Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation’ og til medlemmer af ‘Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd’.

Danmarks Innovationsfond samler det ét sted

Danmarks Innovationsfond samler de konkurrenceudsatte midler til strategisk og udfordringsdrevet forskning, teknologiudvikling og innovation inden for Uddannelsesministeriets område. Danmarks Forskningspolitiske Råd udvides til også at inkludere teknologiudvikling og innovation.

Som konsekvens heraf omdøbes rådet til Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Som en del af den politiske aftale af 3. oktober 2013 om Danmarks Innovationsfond mellem alle Folketingets partier har uddannelsesministeren fremsat tre lovforslag den 15. januar 2014. Det forventes, at lovene kan træde i kraft pr. 1. april 2014

Er du interesseret i at søge eller kende én som kunne være god i bestyrelsen i Danmarks Innovationsfond? Så læs mere på FIVU’s hjemmeside.