Innvationsfonden

Bestyrelse til Innovationsfonden valgt

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen har udpeget ni bestyrelsesmedlemmer, der skal lede Innovationsfonden og uddele bevillinger for 1,6 milliarder i 2014.

Bestyrelsen i Innovationsfonden skal sikre, at der kommer mest muligt ud af samfundets offentlige investeringer i forskning og udvikling. Fonden skal uddele bevillinger til aktiviteter inden for strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation.

De ni bestyrelsesmedlemmer er:

  • Jørgen Mads Clausen, formand i Højteknologifonden og bestyrelsesformand Danfoss (formand for bestyrelsen indtil 31. december 2014)
  • Jens Maaløe, president og CEO Terma (næstformand, formand pr. 1. januar 2015)
  • Peter Kurtzhals, Forskningsdirektør Novo Nordisk
  • Claus Hviid Christensen, director, Head of Group R&D Dong
  • Flemming Besenbacher, professor Aarhus Universitet og bestyrelsesformand Carlsbergfondet
  • Anja Boisen, professor DTU
  • Claus Jensen, forbundsformand Dansk Metal
  • Peter Olesen, formand for Det Strategiske Forskningsråd og direktør i ActiFoods (medlem indtil 31. december 2014)
  • Conni Simonsen. formand for Rådet for Teknologi og Innovation og direktør på Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet (medlem indtil 31. december 2014)

Formålet med Innovationsfonden er at sætte mere sammenhængende satsninger i gang på tværs af forskning, teknologiudvikling og innovation, for eksempel i form af de kommende samfundspartnerskaber om innovation, som fonden skal udmønte.

GTS glæder sig til at bidrage i arbejdet i Innovationsfonden

GTS-institutterne glæder sig til at bidrage i arbejdet i bl.a. de kommende samfundspartnerskaber om innovation.
“Vi byder velkommen til den nye bestyrelse og glæder os til at samarbejde om, hvordan den viden, der udvikles i fondens projekter, bliver til gavn for de små og mellemstore danske virksomheder”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.