Banebrydende pilotproduktion af ren syntesegas

En ny millionbevilling fra EUDP – Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram – kan bidrage til lovende teknologi til industriel produktion af renset syntesegas fra forgasning af biomasse som f.eks. træpiller, halm og landbrugsaffald.

I de næste to år skal Teknologisk Institut sammen med Haldor Topsøe, Skive Fjernvarme og ChimneyLab Europe teste en pilotreaktor til katalytisk rensning af forgasset biomasse. Teknologien vil konvertere træ til el, varme og på sigt flydende brændstof.

EUDP´s sekretariatschef Morten Nordahl Møller fortæller at, de valgte at støtte projektet, da det tager udfordringerne på energiområdet op. Hvis de energipolitiske målsætninger om en energiforsyning uafhængig af de fossile brændstoffer skal indfries, kræver det udvikling af ny teknologi, som kan udnytte biomasse til energiproduktion – herunder til produktion af flydende brændstoffer til transportsektoren.

Læs hele artiklen om projektet og se mere på Teknologisk Instituts hjemmeside.