ATV

ATV opretter råd af Digitale Vismænd

ATV mener der er behov for en mere kvalificeret debat om digitaliseringens muligheder og udfordringer og opretter derfor et nyt råd af Digitale Vismænd. Formand for det nye råd er direktør Ole Lehrmann Madsen, Alexandra Instituttet.

Ole Lehrman, direktør i GTS-instituttet Alexandra Instituttet er udnævnt til formand for rådet “ATV’s Digitale Vismænd”.

Ole Lehrman ATV

Ole Lehrman

Digitalisering er den væsentligste teknologiske driver i både den offentlige og private sektor, men det afspejler sig for sjældent i den offentlige debat, der ofte behandler IT som et supplement til andre teknologier. Det vil det nye råd hos ATV lave om på.

ATV vil med råd give indspil til debatten

”ATV’s Digitale Vismænd” vil give løbende indspil til debatten og til beslutningstagere ud fra en præmis om, at digitale løsninger er centrale i teknologiudviklingen og ikke kun smarte brugerværktøjer. Herudover vil rådet blandt andet udsende en årlig rapport om ”Rigets digitale tilstand”.

Rådet består af eksperter inden for IT og er oprettet af Akademiet for de Tekniske Videnskaber med direktør Ole Lehrmann Madsen, Alexandra Instituttet, som formand.
”Vores arbejde vil tage udgangspunkt i helt aktuelle debatter som for eksempel de tekniske spørgsmål omkring placeringen af dankortsystemet og NemID. Men vi vil også analysere de mere overordnede samfundstemaer som det offentliges IT-investeringer, ligesom et relevant emne kan være virksomhedernes digitalisering,” siger Ole Lehrmann Madsen.

Læs mere om det nye råd hos ATV.