protein

AgroTech vil lave protein og biogas af kløver

I et nyt og ambitiøst projekt skal AgroTech sammen med fem samarbejdspartnere undersøge om man kan presse proteiner bl.a. ud af kløver og bruge den tilbageværende pressekage til biogas og gødning.

Det kan være svært for de økologiske landmænd at skaffe nok økologisk proteinfoder til deres husdyr. Højst fem procent af foderet må komme fra konventionelt landbrug, og der er planer om at udfase dette helt i den nærmeste fremtid. Det er især protein til svin og fjerkræ, som det er svært og dyrt at skaffe økologisk, og derfor vil det være positivt på flere måder, hvis proteinet kan komme fra økologisk kløver, som det er let at dyrke.

Kløver skal blive til biogas, gødning og protein

Derfor skal AgroTech nu sammen med Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Videncentret for Landbrug og virksomheden Fermentation Experts undersøge i et nyt projekt, om man kan presse proteiner ud af blandt andet kløver og bruge den tilbageværende pressekage til biogas og gødning.

AgroTech skal stå for markforsøgene

AgroTechs opgave bliver hovedsageligt at stå for markforsøgene, hvor de skal undersøge det rette høsttidspunkt for at opnå det største proteinindhold samt hvilke andre afgrøder, som kan bruges til dette. Projektet kommer til at løbe fra 1. februar 2014 til 31. december 2017 og er en del af Organic RDD-2 programmet, som koordineres af ICROFS – Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer.

Læs mere.