AgroTech og Grønt Center planlægger sammenlægning af rådgivningsaktiviteter

AgroTech og Grønt Center har netop underskrevet en hensigtserklæring, der skal munde ud i en sammenlægning af de to virksomheders aktiviteter. Formålet er at udnytte de fælles kompetencer og teknologiske faciliteter til gavn for det danske fødevareerhverv ved, at Grønt Centers faciliteter i Holeby bliver del af rådgivningsvirksomheden og GTS-instituttet AgroTech.

I praksis vil der være tale om etablering af en AgroTech afdeling på Råhavegård i Holeby, hvor Grønt Centers salgs- og projektaktiviteter for fødevarer, planter og miljøteknologi i fremtiden vil blive gennemført. Sammen vil parterne tilbyde en effektiv infrastruktur på tværs af Danmark til afprøvning og udvikling af nye produkter og teknologi. Grønt Centers øvrige aktiviteter vil fortsætte i Fonden Grønt Center.

Direktør Thomas B. Olsen, AgroTech siger om samarbejdet:

”Vi ser store muligheder for AgroTech i en stærkere tilstedeværelse i Region Sjælland. Det vil bringe os tættere på en række af vores kunder, og vi vil være i stand til at servicere alle vores kunder bedre, ikke mindst på grund af adgangen til de faciliteter, Grønt Center råder over. Målet med at indgå samarbejdet er således at udnytte de synergieffekter, der helt indlysende er ved at råde over flere faciliteter til understøttelse af vores rådgivningsaktiviteter.”

Læs mere på AgroTechs hjemmeside

Læs mere om AgroTech