Challenge

AgroTech Challenge

D. 18.-21. august samles 23 studerende og tre producenter af frugt og grønt til AgroTech Challenge 2014. Formålet er at sætte fokus på det enorme spild af frugt og grønt, der finder sted.

Madspild er et stort problem i Danmark og årsag til et omfattende ressourcespild. En opgørelse fra Concito viser, at 1/3 af alt frugt og grønt aldrig når frem til detailhandlen, men kasseres allerede hos primærproducenterne. AgroTech forsøger at komme dette spild til livs, blandt andet gennem AgroTech Challenge, hvor udfordringen er at anvende spildprodukterne.

AgroTech Challenge skaber nye produkter

AgroTech Challenge 2014 er et åbent innovationsforløb, hvor studerende fra forskellige uddannelser skal komme med bud på nye fødevareprodukter baseret på frugt- og grøntspild fra Skyttes Gartneri, Gl. Estrup Gartneri og Tvedemose Champignons. Derudover deltager udvalgte fødevareproducenter, som forhåbentlig ser så store muligheder i de studerendes ideer, at de efterfølgende sætter produkterne i produktion.

Målet med hele forløbet er at skabe værdi af spildet hos frugt- og grøntproducenterne. Det skal ske ved at udvikle nye fødevarer baseret på det, der normalt kasseres.

Læs mere her