Aftale om millioner til forskning- og innovationssatsninger i hus

Regeringen har den 31. oktober indgået to brede aftaler om i alt 859 millioner kroner fra den såkaldte forskningsreserve.

Aftalerne indebærer bl.a. støtte til forskningen på udvalgte områder, ligesom man pålægger Danmarks Innovationsfond at iværksætte fem store samfundspartnerskaber.

Uddannelsesminister Morten Østergaard siger om aftalen:

“Med aftalerne styrker vi både grundlaget for den fri forskning og tager de første skridt i retning af at gøre vores tanker og ambitioner om Danmarks Innovationsfond til virkelighed. Vi er blandt de lande i verden, der relativt set investerer flest offentlige kroner i forskning og udvikling, men vi skal blive bedre til at omsætte vores viden til løsninger og vækst, og med denne finanslov sætter vi os for at finde svar på helt konkrete samfundsudfordringer, der til gengæld også rummer et enormt potentiale, når det gælder nye danske jobs, der kan erstatte de mange, der er forsvundet.”

Samfundspartnerskaber

Med aftalen er der nu sat overskrifter på hvilke samfundspartnerskaber, den nye Innovationsfond skal sætte i gang. Det bliver:

  • Blå arbejdspladser via grønne løsninger
  • Danmark som foretrukket land for tidlig klinisk afprøvning af ny medicin
  • Vandeffektiv industriel produktion
  • Innovatorium til bygningsrenovering
  • Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion