53 SMV’er får glæde af erhvervspartnerskab

Erhvervsministeriet har uddelt 5½ mio. kr. til 53 små og mellemstore produktionsvirksomheder under ordningen ”Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion”. Midlerne gør det muligt for virksomheder at få afdækket, hvordan produktionen kan gøres mere digital og teknologisk. 

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har netop uddelt de første 5½ mio. kr. under Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion, hvor der samlet er afsat 42 mio. kr. i perioden 2016-2019. Formålet med Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion er at øge automatisering og digitalisering i små og mellemstore produktionsvirksomheder i Danmark.

”Det er regeringens ambition, at Danmark skal være i front, når det kommer til at udnytte de teknologiske muligheder. Og det er især vigtigt, at vores mange små og mellemstore virksomheder kommer med. Jeg er derfor glad for, at de første 53 produktionsvirksomheder nu får hjælp til at få analyseret, hvad øget automatisering og digitalisering helt konkret kan give af fordele. Jeg håber, at det vil munde ud i, at flere investerer i digitalisering og automatisering og dermed fastholdelse af arbejdspladser overalt i landet”, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

GTS er med

GTS-foreningen og dermed de danske GTS-institutter er en del af Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion. Formålet med at bringe ny produktionsteknologi i anvendelse i dansk erhvervsliv flugter godt med GTS-institutternes øvrige arbejde for at skabe dansk innovation.

”Vores erfaring er, at det især for små og mellemstore danske virksomheder kan være et stort spring at automatisere og digitalisere produktionen. Derfor er det positivt, at erhvervspartnerskabet giver mulighed for en ekstern afklaring af mulighederne og hjælp til at implementere indkøbt teknologi. Det vil give flere mod på at tage springet og implementere ny produktionsteknologi til gavn for dansk konkurrenceevne”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Hvem er med i erhvervspartnerskabet?

Erhvervspartnerskabet består af DI Industrisamarbejdet/DI Digital, Landbrug & Fødevarer, Dansk Erhverv/IT Branchen, Dansk Metal, IDA Ingeniørforeningen, GTS-foreningen samt Erhvervsstyrelsen (formand).

Mere information?

Læs pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet her

Læs mere om Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion her