525 mia. kr. fra EU til forskning og innovation

Formandskabet for EU’s Ministerråd og Europa-Parlamentet er nået til enighed om forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020.

Forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020 skal bidrage til at løse de store samfundsudfordringer og skabe vækst i Europa.

Over de næste syv år uddeler EU over 500 milliarder kroner til forskning og innovation. Med udgangspunkt i det nuværende danske hjemtag på forsknings- og innovationsområdet kan Danmark forvente at hente cirka 1,5 milliarder kroner i gennemsnit om året til forskning og innovation fra EU.

Horizon 2020 er nytænkning

Ifølge Uddannelsesministeriet er Horizon 2020 udtryk for en nytænkning af den strategiske forskning med målrettet fokus på syv store, samfundsmæssige udfordringer, heriblandt fødevareforsyning, klimaforandringer og den aldrende befolkning. I forhold til EU’s nuværende forsknings- og innovationsprogram har Horizon 2020 mere fokus på innovation.

Aftalen indeholder væsentlige regelforenklinger og afbureaukratisering, der blandt andet gør det lettere for små og mellemstore virksomheder at søge tilskud til innovationsprojekter i samarbejde med forskningsinstitutioner og alene.

Læs mere på Uddannelsesministeriets hjemmeside.