samfundspartnerskab samfundspartnerskaber samfundspartnerskaberne

450 indspil til kortlægning af Danmarks udfordringer

Organisationer og vidensinstitutioner har bidraget med 450 indspil, der skal bidrage til en kortlægning af Danmarks udfordringer og innovationsbehov, INNO+. Formålet med kortlægningen er at skabe danske arbejdspladser og løsninger på globale udfordringer.

Et vigtigt element i regeringens nye innovationsstrategi er nye samfundspartnerskaber om innovation. Derfor inviterede Morten Østergaard i december 2012 en bred kreds af erhvervsorganisationer og vidensinstitutioner til at komme med gode bud til nye indsatser, der kan sætte gang i dansk innovation. Der er nu leveret 450 forslag. GTS-institutterne har bidraget med mere end 50 forslag.

I uge 12 blev disse indspil debatteret på fem workshops i København og Odense. Nu skal indspil og workshopresultaterne analyseres og bearbejdes yderligeres, så det endelige viden- og prioriteringsgrundlag kan være klar til efterårets finanslovsforhandlinger.

Her finder du de indsendte bidrag

GTS spiller ind med egne erfaringer

For at spille ind med GTS-institutternes erfaringer fra tidligere partnerskaber fx SPIR-projekterne, har GTS udarbejdet et notat, der giver en række anbefalinger til udviklingen af en ny model for samfundspartnerskaber om innovation.

”I GTS mener vi, at mindst tre forudsætningen skal være til stede for, at de nye samfundspartnerskaber bliver succesfulde. For det første skal der være tydelige rammer og succeskriterier for innovationsindsatsen. For det andet skal der være gode rammer for inddragelse af små- og mellemstore virksomheder, og for det tredje skal der holdes skarpt fokus på at få tingene til at ske ude i virkeligheden”, siger direktør i GTS-foreningen, Ragnar Heldt Nielsen.

Læs notatet med GTS-nettes anbefalinger om samfundspartnerskaber.