bedreinnovation; Forskningsministeren

109 forslag på bedreinnovation.dk – hvad synes du?

Den 7. april gik bedreinnovation.dk i luften og siden da har mange deltaget i debatten om, hvilke teknologier og services GTS-institutterne skal udvikle til danske virksomheder. Forslagene spænder vidt – alt fra en national vindtunnel til cybersikkerhed i produkter og du kan stadig nå at give din mening til kende.

Din kommentar kan forbedre forslagene

Frem mod 2018 investerer Styrelsen for Forskning og Innovation 900 millioner kroner i udvikling af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser hos GTS-institutterne, som skal gavne dansk erhvervsliv. På hjemmesiden, bedreinnovation.dk, kan du læse de 109 forslag og din kommentar er vigtig for at kunne målrette forslagene til erhvervslivets behov.

Du kan kommentere frem til 14. maj på bedreinnovation.dk

Vindtunneller og cybersikkerhed

FORCE Technologys forslag favner bredt og dækker både fødevareproduktion, havvindmøller, bioenergi, skibe og hybridmaterialer. Bl.a. er der et forslag om at inddrage FORCE’s årelange erfaring med etablering og drift af vindtunneller i den igangværende etablering af Den Nationale Vindtunnel (NWT), som skal understøtte forskning og udvikling af fremtidens vindmøller.

DELTAs forslag handler både om sundhed og fødevarer, produktionsteknologi, klima og miljø og informations- og kommunikationsteknologi. Blandt deres mange forslag er der bl.a. et om cybersikkerhed i produkter. DELTA vil udvikle og tilbyde services, som assisterer udviklere og sikrer, at produkter lever op til gældende sikkerhedsstandarder.

Hvordan skal fremtidens fødevareproduktion og landbrug være?

Teknologisk Institut har meldt mange forslag ind på bedreinnovation.dk og de handler både om cirkulær økonomi, fødevaresikkerhed og 3D print. Et af forslagene, “Det Biobaseret Samfund”, adresserer mulighederne, der er i at bruge biomasse fx at bruge insekter som kilde til protein.

AgroTech har også forslag på biotech området. Bl.a. har de forslaget “Jordbrugets Virtuelle Udviklingscenter”, hvor målet er at udvikle en IT-infrastruktur til at skabe nye innovative produkter med det formål at øge produktiviteten og at reducere produktionens miljøpåvirkning.

Maven, målinger og modgift mod IT-kriminelle

DBI har flere forskellige forslag og bl.a. vil de udvikle en ny teknologisk serviceydelse, så danske SMV’er kan få adgang til redskaber og teknologier til at beskytte sig mod IT-kriminelle og datatyverier, der kan bremse innovation og ødelægge konkurrenceevnen.

DFM er også kommet med forslag til, hvad de skal udvikle fremmod 2018 og et af dem vil opretholde et nationalt metrologiinstitut. Metrologi er videnskaben om målinger og pålidelige målinger muliggør bedre videnskab, fremstillingsteknologier og måleinstrumenter, og giver industrien værktøjer til at udvikle og producere innovative produkter.

Bioneer vil bl.a. udvikle nye modeller af mave-tarmsystemet for at hjælpe udvikling af lægemidler for danske virksomheder. De har flere forslag på området for lægemidler.

Fokus på byen

Alexandra Instituttet har flere forslag inden for informations- og kommunikationsteknologi og et af forslagene handler om byudvikling. Her vil Alexandra gøre relevante danske virksomheder i stand til at bruge digitale-fysiske værktøjer og metoder i forbindelse med byudvikling, hvor borgeren står i centrum.

Et andet GTS-institut med byudvikling på agendaen er DHI. Et af deres forslag handler om at skabe en mere effektiv urban vandinfrastruktur, for at formindske de oversvømmelsesskader, som store regnskyl laver på fx kloaksystemet.

Læs mere om bedreinnovation.dk