Kom til temadag om medicinsk udstyr

DHI, Teknologisk Institut og testlaboratoriet CitoxLab Denmark holder temadag om sikkerhedsvurdering af medicinsk udstyr. På dette seminar vil du blive klogere på, hvordan man dokumenterer sikkerheden, og hvilken betydning sikkerhedsvurderingen har for CE-mærkning af medicinsk udstyr. 

Big Science Business Forum

For første gang nogensinde samles repræsentanter fra otte af verdens største forskningsfaciliteter for at præsentere deres samlede udbud for den europæiske industri. Det foregår i København med Uddannelses- og Forskningsministeriet og BigScience.dk som vært den 26.-28. februar 2018. 

Innovationsnetværk 2019-2020

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte (SIU) har offentliggjort et opslag om bevilling til innovationsnetværk for perioden 2019-2020. Det er SIU, der vurderer de indkomne ansøgninger og udvælger de ansøgere, som i 2019 og 2020 skal drive innovationsnetværk i Danmark . 

DFM overtager laboratorie på Risø

Termometrilaboratoriet på DTU Risø har i mere end 50 år  kalibreret temperaturmåleudstyr. Først til forsøgsopstillinger på Risø-området og siden til medicinal- og levnedsmiddelindustrien. Nu overtager DFM laboratoriet. 

Kom til åben workshop om intelligente hjælpemidler

På denne workshop får du som deltagende virksomhed vigtig ny viden på hjælpemiddelsområdet sammen med både brugere og aftagere. Tre GTS-institutter faciliterer dagen, som bl.a. vil byde på koncept- og projektudvikling af konkrete teknologiske innovationer til hjælpemiddelsområdet i Danmark. 

Overholder mærkning af fødevarer amerikansk lovgivning?

Nu kan Teknologisk Institut hjælpe danske fødevarevirksomheder med, om mærkningen overholder amerikansk lovgivning. I forvejen tilbydes dette allerede til det danske marked og til flere eksportmarkeder i Europa. 

Intelligente robotter vil fastholde produktion af kød i Danmark

Teknologisk Institut er med i et nyt projekt finansieret af Innovationsfonden, der vil udvikle intelligente robotter, der med avanceret sensorteknologi skal arbejde sammen med slagteriarbejderne og gentænke den danske kødproduktion på slagterierne. 

Positiv effekt ved at CE-mærke software som medicinsk udstyr

Vil du gerne have et indblik i de skjulte fordele ved at CE-mærke software som medicinsk udstyr? Så tjek dette white paper fra FORCE Technology ud! 

Mere innovation i Europa

Hvordan bidrager de europæiske ”Research and Technology Organisations” (RTO's) til at skabe innovation i Europa? Det er et af temaerne, når EARTO holder sin årlige konference i Oslo. 

Dansk forskning hører til eliten

Publikationen "Forskningsbarometer 2017" er netop udkommet. Den belyser kvaliteten og profilen af dansk forskning i et internationalt perspektiv. Rapporten viser bl.a., at dansk forskning er noget af den mest citerede forskning i OECD.