GTS-kompetencer efterspurgte i Trekantområdet

Analysebureauet Iris Group har lavet en analyse af den industrielle konkurrencekraft i Trekantområdet. Den viser bl.a., at 59 pct. af de 159 adspurgte virksomheder forventer at samarbejde med GTS-institutter.

Biodiversitet kan være nøglen til et mere klimaresistent landbrug

Teknologisk Institut vil sammen med en række internationale partnere demonstrere, hvordan bæredygtig dyrkningspraksis og øget biodiversitet kan forbedre landbrugets økosystemer.

VR Training giver oplæring på rekordtid hos Grundfos

Grundfos har gjort sig en del erfaringer med deres VR Training. En pilottest viste fx, at oplæringstiden af nye medarbejdere kan kortes ned fra seks måneder til blot én uge.

Industriens superledere vil, kan og tør skabe succes

Industriens menneskelige superledere kan findes i hver fjerde virksomhed på tværs af alle brancher, viser ny rapport fra Teknologisk Institut.

Fødevarekonference demonstrerer klimaløsninger i hele værdikæden

Torsdag d. 4. november inviterer Teknologisk Institut til fødevarekonference, der sætter fokus på klimagevinster i hele værdikæden.

Video: IoT-drevet forretningsdesign – digitalisering af virksomheder og samfund

Flere danske virksomheder skal høste de vækstmuligheder, som IoT og digital teknologi giver. Dette sikrer konkurrenceevnen, men også vejen til en bæredygtig model for grøn omstilling.

Nye løsninger sætter fart på digitalisering i landbruget

I en resultatkontrakt har Teknologisk Institut udviklet løsninger, der muliggør hurtigere digitalisering i landbruget. Dette skal gavne produktiviteten, bundlinjen og miljøet.

Teknologisk Institut udvider med nyt område i Aarhus

Instituttets landbrugs- og bioressouceaktiviteter flyttes til nyt erhvervsområde i Aarhus N og bidrager med ny stor afdeling til udvikling af  den aarhusianske vidensakse.

Printet elektronik-hub åbner for virksomheder

Europa skal være førende inden for ny teknologi og innovation. En international printet elektronik-hub med Teknologisk Institut i spidsen muliggør dette.

AI Denmark har åbent for ansøgninger til virksomhedsforløb i efteråret 2021

Har du tænkt på, hvordan jeres virksomhed kan omsætte data til værdi? Eller om I har nogle processer, som kan gøres smartere? Det kan du blive klogere på gennem et AI Denmark-forløb.